Dagens ultralokale omtale i kampens hete med en dieselmotor handler om Ralf Skram på kaia som fikser det meste. Idag impeller og endelokk til en Johnson sjøvannpumpe type 10-24119-4, tilørende en Nanni Diesel 4.110 HE fra 1985. Delene kom disken prompte ! Bra ...utrolig bra. Godt at hjelp finnes i sentrum.
loekkjab
Ralf Skram har utrolig mye rart. Dette trodde undertegnede måtte bestilles, men det kom på bordet tvert. Får også i "samme rennet" takke verkstedet  til kommunen for lån av 3/8 forlenger og noe verktøy til å få løs en umulig plassert bolt som franskmenn( mainiseringsfabrikken)  hadde plassert bak en startmotor. Det var dagens solkinnshistorie, men Murphy er vel en plass .