Sunnmøring på vei sørover Hustadvika ved 17 tiden onsdag. "Havila Subsea" tilhørende Havila Shipping ASA i Fosnavågen. Typisk fartøy for undervannsoperasjoner på dypt vann som det etter hvert har blitt en røys av blandt norske rederier. Prislapp rundt 700 millioner. Det er lenge siden det største foretaket i Fosnavåg var ei brygge der det stod: P. Igesund, Oljekléde- Arbeidskléde & Hanska !
groene
"Havila Subsea", svært sunnmørsutstyr medplass til 70 mann. Skrog bygd i Tyrkia. Levert rederiet i 2011. Til høyre er "Fosnakallen" til Abyss i Kristiansund. Hva den gjorde ute i havet her er ukjent.
inter
"Island Intervention" lå lenge utafor Dalabukta i dag. Hva de drev med der er ikke kjent. (Foto: Kjell Andersen)
vaa 1

"Vågsund" transporterer fiskefór fro Bio Mar som er en aktør sammen med EWOS og Skretting. Båten her ble ombygd i Polen i 2011.
vaa 2
"Vitin", færøysk båt som er mye på nordmørskysten for tiden. Her utafor AH veien onsdag.