Klépparn på Bruhagen, eller frisøren om man vil , er en veteran i faget. Per Jan Bjørshol husker vel mange fra tiden han gikk læretid i frisørfaget på  Saks & Kam  i Kristiansund.( Det var vel ved siden av Langveien Ungdomsskole). Det ble militæret i 1973-74, der han klippet medsoldater for en 10´er. Når daglønna var 11 kroner , var ikke dette verst. Ved juletider 1979 fikk han svennebrev underskrevet av formann i lærlingenemda Sverre Bøe og  prøvenemdas Roger Hagen, Ove Assgaard og Edmund Dahlen. Rundt 1981 var det vel han startet opp på Bruhagen med egen salong. Og der er han i beste velgående.
perj 1
Per Jan Bjørhol har stelt mange på håret. Forleden var Per Gunnar Visnes innom "fær å raka tå sé nå hår".