Prosjektet med å fjerne den 210 meter lange krysseren "Murmansk" som havnet i fjæresteinen på Sørøya i Finnmark julaften i 1994 er blitt forsinket. For å blottlegge vraket er det bygd en tørrdokk rundt skipet som står på 4 meter grunt vann. Det er et storl løft for kystmiljøet myndighetene nå har bevilget midler til. AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern og dekker et bredt spekter av tjenester. Deriblandt dette helt spesielle prosjektet på Finnmarkskysten.

ind 1 br

"Murmansk var under slep til India i 1994 da det gikk galt julaften 1994.(oto: Hasvik kommune)

Tørrdokken som er bygd rundt vraket i Sørvær i Hasvik kommune lekker, og alt utstyr og personell er nå tatt ut av gruben ifølge NRK Finnmark. Det var i 2008 at Kystverket inngikk avtale med entrepenøren AF Decom om å fjerne vraket. Prislapp var 240 millioner. Det skal ikke ha noen teknisk betydning i forbindelse med opphuggingen av tørrdokken lekker opplyser Kystverket til NRK, men det vil ta noe lenger tid. Opprinnelig skulle dokken være ferdig i 2011 og vraket være brent ned og fraktet vekk nå sommeren 2012.

ind 1

"Murmansk" var bygd i 1953 og var på samme størrelse som "Blücher" som ligger på havets bunn i Oslofjorden. 1250 mann opererte den avbildede krysseren i sin tid.

murgranatbn

I sommer er det funnet både øvnings og skarpe granater ombord i krysseren, men en vil ikke ha full oversikt før skipet står på tørr grunn. Granatene som er funnet i vraket av Murmansk blir håndtert av fagpersonell fra Forsvaret. (Foto: Inge Nedrebø/AF Decom)

 

( Foto: Hasvik kommune)

ind bn kyst

Her er tørrdokken som er bygd rundt vraket. det er første gangen på norskekysten at et slikt anlegg er bygd for å fjerne et vrak. 240 millioner koster innsatsen. Til sammenligning er det beregnet å koste 580 millioner å dekke til ubåten U-864 ved Fedje som er lastet med 65 tonn kvikksølv. En heving er beregnet til 1,8 milliarder, og kun heveing av kvikksølvet og plasseing i landdeponi vil koset mellom 1 milliard til 1,3 milliarder kroner.(Foto: Bellona)

FØLG ARBEIDET PÅ LIVE CAM HER