Et kjent skip som ofte er å se her i området er gått på grunn på Flaksbåen vest for Veidholmen på Smøla. Mannskapet er ikke i fare, og redningsskøyta "Erik Bye" er på stedet. Flaksbåen er et farlig område, og blandt annet dampskipet "Foam" gikk ned her i slutten av 1800 tallet lastet med jernbaneskinner.

kine

"Kine" er registrert på Bahamas og er 89 meter lang. Fredag står den på grunn utenfor Smøla.

kine 2

Flaksbåen ligger 8 km VNV for Veidholmen der det grunneste punktet er 3 meter ifølge sjøkartene.