Tråleren "Borgenes" blir tolig til spiker. Interesseforeningen vil gi bort tråleren til Norsk Metallretur, som snarlig skal ta avgjørelse  om overtagelse. I så fall blir den slept til Vestbase-området der den blir skjært i stykker. Stiftelsen Borgenes har i mange år prøvd å holde liv i prosjektet med restaurering, men Riksantikvaren har gjentatte ganger satt foten ned grunnet det økonomiske aspekter en slik restaurering ville ha hatt. Det var rett og slett ikke penger nok i budsjettene til dette formålet. Kun småbeløp har tilfalt stiftelsen som kun har vært nok til vedlikeholdsarbeid.
traa 1
Det var i 1996 at "Borgenes " ble gjenfunnet nordpå som den siste damptråler i Norge.
traa 2
Havnevesenet har vært velvillig med gratis kaiplass på Hjelkremkaia. Svein Thorsø, leder i stiftelsen , sier til BN at Havnevesenet er interessert i formasten og propellen for eventuelt å lage et monument over tråleren et sted i havneområdet.
traa 3
Opprinnelig var tråleren et marinefartøy bygd i 1942 under navnet "Califf". Den ble senere ført til Norge og ombygd til trålerfartøy.
traa 4
Riksantikvaren var på befaring for kort tid siden, men restaureringsprosjektet ble for stort pengemessig for å ta vare på "Borgenes".
traa 5
Tråleren "Borgenes" er spesielt godt tatt vare på kulturmessig sett for framtiden. Det finnes film fra fangtsing på feltet, mange bilder og her endog maleri i havna i Kristiansund. Ingrid Hoel har malt dette bildet.