forb_zz

Det er store skriverier om Erling Wammer som ikke får kjøre rullestol over parkeringsplassen til Bospareklubben i Marstrands gate 17.
forb_2
På fortauget ved inngangsdøra blir det for liten plass til rullestolanordning mener kommunen.
forb_1
Her er Bospareklubbens eiendom i Marstrandsgate 17. Etter vår mening er det god plass til en rullestolbruker her.
forb_3
Her får ikke Wammer bruke plassen til å komme seg inn på baksiden av den grønne boligen midt på bildet. Det er riktig det som TK sin journalist skriver at det aldri er kjøretøyer her.(Red. har bodd her i blått hus  fra 2001 til 2007) Her klokken 13 onsdag. Hvilket problem står man overfor her ?