helg_zz

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avdeling Nordmøre fikk spesialomvisning ombord i Nansen-klassens fregatt "Helge Ingstad" i dag. Et toppmoderne fartøy til 5 milliarder kroner med de mest moderne våpensystemer til å operere primært mot ubåter, men også mot luftstyrker og overflatefartøyer. Under et tilsynelatende kjedelig ytre bygd istealth-stil for å minske muligheten for å bli sett på radar, er det helt andre saker under de tilsammen rundt 11 dekkene. Noe er selvsagt ikke mulig å peresentere bilder fra, som f.eks. slepesonarsystemet akter for å oppdage ubåter i forskjellige temperatursjikt i havet eller kommandosentralen som virkelig var et teknisk vidunder.
helg_1
Vakta på kaia ønsket selskapet velkommen. I forrerste rekke f.v varaordfører Maritta Ohrstrand, Jørgen Strand og leder av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, Thor Olav Olsen.
helg_2
Skipssjef Øyvind Bergstrøm i midten ønsker velkommen ombord i fregatten som er den ene av de fem Nansen klasse som kom som for erstatning av Oslo -klassen fra 1966.
helg_4
"Helge Ingstad", oppkalt etter en kjent norsk forsker  ble sjøsatt og døpt i Spania 23. november 2007.
helg_3
Hammerfest er fadderbyen for fregatten.
helg_5
Det til sammen 10.000 kvadratmeter dekk ombord i det 134 meter lange skipet. Overalt henger det lett tilgjengelig brannslokkeutstyr.
helg_5_b
Her en titt inn i messen til de 130 mannskaper som opererer skipet året rundt.
helg_6
Fredrik Pfefferkorn i sykehuset ombord. Det blir i allefall ikke flyttet til Molde.
helg_9
Fra maskinrommet der 20.000 sensorer overvåkes. Der er to dieselmaskiner og en gassturbin som driver fartøyet fram. Farten er 26 mil +.Kommandosentralen lå inne i skipet, og kunne styre antiubåtvåpen, luftvernraketter og overflateraketter og skyts (76 mm) på dekk.
helg_4_b
Fregattradarsystemet kunne overta som flylederadar for luftforsvaret.
helg_kopter
NH 90 helikoptere er under utprøving og skalø ombord i fregattene etter hvert. De skal med tiden føre sonarer og torpedovåpen mot ubåter. Fordelen med helikopter til slike operasjoner er de ikke høres fra undervannsbåt .
helg_7
Litt teknikk: Alt elektronisk utstyr av noen størrelse var "fjæret" opp av fleksible anordninger hvis det skulle komme til rystelser av noe slag. Her finurlig bruk av vaier til oppheng.

helg_8
Teknikk 2: Det enorme kabelsystemet ombord var merket med nummer i alle ender slik at det var fort oversiktlig hvis det måtte skiftes i en fart.
helg_10
Her på broen hvor nestkommanderende Ståle Pedersen (t.h) fortalte litt opp utdannelsen for å tjenestegjøre ombord, samt samarbeidet de har med Hovedredninssentralen, Tollvesenet og Kystvakten. Nylig var de ute i Trondheimsfjorden og reddet er mere påseilet ektepar som ikke visste hvor de var, ble det fortalt.
helg_11
Fra dekket i nåvå med broen med utsikt vestover Storkaien.
helg_12
Varaordfører Maritta Ohrstrand på dekk og dørk på vei ut.  Foto "Godkjent av Forsvarsstaben" som det sto på alle bilder etter 1945.
helg_13
På dekk fikk alle skjermluer med fregattens logo etter omvisningen.
helg_14
Wenche Horne blir hilset på land av en kvinnelig matros.
helg_15
Etter  besøket ombord gikk turen til Skipsfartshistorisk medlemslokale i Hauggata.
helg_16
Leder Thor Olav Olsen forteller litt om selskapets arbeid og litt om tanken opp mot  betydningen å ha et skikkelig forsvar. Til venste våpenteknisk offiser Terje Mauritsen på fregatten og til høyre skipssjef  Øyvind Bergstrøm.
helg_17
Bespisning og samtale om alt mulig, der mannskapet forteller om gratis Atlanterhavsbad, omvisning på Vestbase og at mange dro på Tahiti-festivalen av de som hadde frivakt.
helg_18
Skipssjef Øyvind Bergstrøm overrekker fregattens våpenskjold til Thor Olav Olsen, og takket alle, både kommunen og Skipsfartshistorisk selskap for den fine mottagelse de fikk her denne gangen.
helg_18_b
"Helge Ingstad " avgår tyil basen i Bergen senere i dag. Sommerferie står også for døren for våre mannskaper i dette våpenet som har opptil 200 reisedøgn i året.

avvg
Så var besøket i nordmørsbyen over, og fregatten stevnet sørover søndag kveld.


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her