crs_xxx

Fred Olsen cruiseline sin "Balmoral" returnerte fra Trondheim lørdag kveld.
crs_1
Her passeres Trollbåten-skjærene sørom Averøya ved 22 tiden. Videre gikk den ut ved Fuglen på Hustadvika og forstatte mot Stadt-landet.