bre_zz

"Aker Barents" er kommet inn på Bremsnesfjorden igjen. Ikke så lenge siden den var her sist heller. Det var 14. mars. Svær maskin.
bre_1
Riggen på Bremsnesfjorden. "Njord Viking" nærmest og "Havila Crusaider"( bak) assisterte riggen mandag morgen.
bre_4
94 meter lange "Rem Fortune" fra 2010 ligger påvestre del av Storkaia.