adb_1

Den Mercedesbilen som plutselig kom med en gjeng for ganske lang tid siden, står like godt på samme plass ved Gjestebrygga litt nedfor Smia.
adb_1bnsrt
Her er bilen som bærer preg av innbrudd og tyvstarting før den kom hit. Trafikkbetjentene har satt lapp på bilen vedrørende 14 dagers frist før den må fjernes. Ingen bot da skiltene er vekk. Fint tips der hvis du vil stå 13 dager på en plass. ???