bort_xxxBrannstasjonen

Det har en tid vært et voldsomt sykefravær i utrykkingsstyrken på brannstasjonen i Kristiansund. Mens andre kommunale etater snakker om 4-5 % sykefravær, snakker vi her om 45 prosent til 54 prosent fravær får vi opplyst fra kilder i brannvesenet.
bort_1
Av 20 ansatte i utrykkingsenheten har fra 9 til 12 mann vært hjemme i den siste tiden.
admin