nordn_zzReperasjon

Den svære steinlasteren "Nordnes" som har holdt på i lengere tid å dekke til Langeled-rørledningen til England med stein, er inne ved kai i Kristiansund  i dag. Tidligere het båten "Rocknes", og det var den som gikk rundt i Vatlestraumen ved  fastlandet i Bergen og Lille Sotra og Bjorøy på Vestlandet i januar 2004 der 18 mann omkom. Den ble snudd i slutten av mars 2004, og ble sendt til ombygging på et verft i Polen og fikk navnet "Nordnes"etterpå.
nordn_1
Det er skifte av en generator som foregår i Kristiansund. Hurtigruta må legge til på sørsiden av Nordmørsterminalen så lenge "Nordnes" blir her.