boas_zz

Etter helga kommer utstyr på plass for å ta opp vraket av "Britt Janne"som sank ved kai etter brann i månedskiftet november / desember i fjor.
boas_1
Det er Eide Marine fra Vestlandet og dykkerfirmaet Abyss i Kristiansund som skal fjerne vraket ved Båt og Oppdrettservice i Hasseløysundet. Her bilde fra tilstandene foreløbig.
boas_2
Båten "Frøyvær"ble også skadd av brann. Her er arbeidene kommet godt i gang med å sette i stand båten, sier formann Marek Poprawski (.t.v)
boas_3
En romsdaling på slippen. "Julsund Senior"