Vinden har godt tak på denne julen. I dag 27. desember er det en god gammeldags vinterstorm vi har å hanskes med. Nordvestlig denne gangen, og da blir det straks større bølger inn mot våre områder.
blg 1
Stavnes Fyrs venner er trolig ikke på fyret med vaffelrøre i dag.
blg 2
Stor flo og sjø har en fordel: Vannet i badedammen på Eaholmen blir skiftet ut på skikkelig vis.
jokue
Fra handikap-fiskeplassen i Dunkarsundet på Goma- (Foto:John Kuløy)

blg 3
En påminnelse fra uværet Dagmar ligger i fjæra i Brunsvika som knuste naust fra Mastadbergan.
vvv
Trafikklyset ved Bunnpris St. Hanshaugen har blitt skjevt. (Foto: Kjell Andersen)
jokuloe2
Neas har holdt på i hele dag med sitt omfattende tekniske anlegg. (Foto: John Kuløy)