Havforskningsinstituttet vil innføre betaling for å fiske i sjøen. Bakgrunnen er at forskere er bekymret for er at det blir fisket for mye på enkelte arter. I noen områder tror de at det er fare for at turistfisket kan føre til overbeskatning. For å få denne oversikten har forskerne foreslått å innføre fiskekort også for de som vil fiske i sjøen, på samme måte som man må betale for å fiske i elv og vann på land. Forslaget behandles nå i ei arbeidsgruppe i Fiskeridepartementet, og arbeidet er ferdig til neste sommer.
brm 1
Havforskningsinstituttet vi ha bedre kontroll over uttaket på fisk som blir tatt av turistfiskere. Derfor vil de nå ha en oversikt over hvor mye turister og vanlige folk høster av havet. For bedriftene som driver med turistfiske ble det i fjor tatt 3335 tonn fisk ifølge NRK. Det totale kvantum kan være mye større. Her en båt på Bremsnesflua med turistfiskere.