pdl xxx

Stiden om utbygging av Vestbaseområdet videre vestover fra Vikanholmen tilspisser seg. Folket i Omagata er på hugget.
pdl 1
Dette var å observere i Omagata i dag.(Foto: Knut Kristiansen)
pdl 44
Sist det var utvidelse av Vikanholmen vestover var i 2003.