bran zzz l

Bilferga "Brandal" drar fra Nordmøre den også nå i 12 tiden lørdag. I går ble "Bjørnsund" slept sørover til verksted; hvor "Brandal" skal er ukjent.
frano