hund_zz


Vi får en melding om at noen har observert  to store hunder som gikk løs på hunden til en familie på tur i Kariholaveien ute i Karihola 1. juledag.To store hunder , den ene en rød Setter og den andre som så ut til å være en Husky gikk til angrep på familiens hund som var vel ivaretatt med bånd. Eieren til de to hundene kom først etter en stund , men var ikke å se da hundene angrep .Tror det kan være på sin på sin plass å  minne om at det er et lovverk som går over de kommunale vedtektene om båndtvang, står det i meldingen. I dette området er det ofte at barn sammen med ansatte i barnehager går på tur.Det er forøvrig også mange små barn som bor i området og er ute å leker i det aktuelle området.
hund_1
Ha kontroll på hunden på tur i Karihola.