kapl_zzKirkegården

Sent i kveld mandag 2.juledag er det stille på Kirkelandet gravsted og en helt spesiell atmosfære. Hundreder av små lykter er tent i løpet av julehøytiden.
kapl_1

Stlle natt på gravstedet på Kirklandet.