bar_zzz

Det ser ut til at riggen "Aker Barents" skal  feire jul på Bremsnesfjorden i år, men en kan aldri vite med slike kostnadskrevende innretninger.
bar_1
"Aker Barents" med "Havila Jupiter" og "Normand Mariner" på Bremsnesfjorden julaften.