BunkrlngzzBunkring

"Glutra" er kommet velberget over Skagerak, og bunkret gass på en stasjon i Kristiansand S i natt. Avgang videre nordover kl. 05:00.
Bunkrlng
"Glutra" i Kristiansand i natt. Knappe 2 døgns seilas før den er på hjemlige trakter.