bibb_zzzUnik samling

Fra en kjeller på Karmøy har foreningen Maritim Historie fått flyttet en stor boksamling over skipsfartshistorie til biblioteket i Kristiansund. Samlingen er katalogisert og er tilgjengelig for interesserte fra i dag. Her ligger mange skipshistoriske godbiter , sier Einar Sæther i Maritim Historie.
bibb_2
Varaordfører Maritta Ohrstrand synes samlingen var imponerende og en fin tilvekst til  sjøfartsbyen Kristiansund. Her overrekkes blomster til biliotekleder Elisabeth Soleim.
bibb_1
Marit Selliseth har hatt en møysommelig jobb og katalogisert samlingen som blir søkbar på nett. Her med et skipsregister fra 1920 årene. Det finnes rene klenodier her fra 1880 årene også.
bibb_too
Tor Olav Olsen fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avdeling Nordmøre var også tilfreds med at en slik historisk samlig er gjort tilgjengelig på biblioteket. Selv har nordmørsavdelingen også en større boksamling om emnet i lokalene i Hauggata.
bibb_3
F.v Elisabeth Soleim, Marit Selliseth, Maritta Ohrstand og Rannei Husby Furre som alle var stolte over å ha fått en slik tilvekst til biblioteket i Kristiansund.