kanna_z

På KFKs årsmøte i kveld ble Bente Weiseth Hansen enstemmig valgt til styreleder.
kanna_1
Fra venstre John Hammerås, Bjørn Rød, Bente Weiseth Hansen, Frank Ørnvik og
John Aandahl. (Foto: Kjell Andersen)