moldsjokk_zz


Lekkasje omhandler nedleggelse av sykehuset ! Helseministeren ønsker nytt felles sykehus mellom byene eller i nærheten av Kristiansund  ifølge tillitsvalgte på Molde sykehus.
moldssjokk