baater_xx

To bilder i dag av båter som flyter ved den nordmørske kyst.
baater_1
"Havgløtt", selvlosser, med Lille-Øksenvåg snøkledt i bakgrunnen.
baater_2
"Nordkapp" speiler sig i Havnen i Christianssund før Skibet gik mot Molde.