NEDLEGG_ZZZPasienthotell

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vurderer å legge ned kirurgisk sengepost på sykehuset i Kristiansund. I stedet ønskes bygd et pasienthotell i 2. etasje. Dermed går det mot frakting til Molde for slike pasientgrupper i stedet for å bli opererte i Kristiansund. En mageoperasjon som haster, må gjennomføres i Molde i helgene  ifølge ansatte på sykehuset i Kristiansund.

Det er ellers å lese i pressen i dag at det ikke blir behov for så mange sykehus i og ned de bedre veistandarder vi etter hvert skal få. Et " døme" på det får Kristiansund sin  del må være ny tunnel gjennom Gjemnesaksla og nyvei innover Batnfjorden med 80 sone. Det er etter vår mening fare for at det da blir lettere  samferdselsmessig  i sørlig retning for pasienter fra Nordmøre. Når Freifjordtunnelen blir åpnet etter rehabilitering i desember, skulle vel alt være klappet og klart.
NEDLEGG_1
Det skal plukkes enda mer av sykehustilbudet i Kristiansund ifølge oppsalg på TV i NRK Møre og Romsdal. 16 millioner i overforbruk skal nøytraliseres. De ansatte sier dette rokker ved tilbudet som fullverdig sykehus i Kristiansund.