kake_zzzKakeby i år også

Pepperkakebyen i Kristiansund

 Fjorårets pepperkakeby ble en ubetinget suksess, med mange tusen besøkende . I år ønsker vi at byen skal bli mer innholdsrik enn sist, under ledelse av Hans Jørgen Sevaldsen. Vi ber derfor om din/deres hjelp til å være med å produsere dette trekkplaster for barnefamilieri byen samt besøkende til Kristiansund i førjulstiden.
kake_ord
Ordfører Per Kristian Øyen ble Pepperkakeborgermester i fjor. Litt pepper har han vel fått; eller ikke minst sådd har han vel gjort den siste tiden, så kanskje han får beholde tittelen ?

Det er ingen begrensning på antall hus eller størrelse, dere kan gjerne lage andre ting også. Vi vil gi et bidrag til SOS-Barnebyer for hvert innlevert hus, så dere er med på en humanitær innsats.
kake_1
Fra pepperkakebyen i 2009.(Foto: Jarl A. Røbech)

 En fagjury vil plukke ut det fineste huset og vinneren vil motta en premie på kr. 2.000.- i form av gavekort. Husk å sette navn på husene : bedrift/ person/skole/barnehage

 Vi vil også i år sette opp pepperkakebyen i Folkets Hus (Tidligere Expert) Åpningen blir Lørdag 4. desember

Dere kan levere husene 1. 2 og 3. desember mellom Kl. 1500 – 1700.