vest_zzz

Av Steinar Melby
For tiden har vi noen uvanlige gjester rett ved Vestbase som i de senere år har vært faste overvintringsgjester. Fuglene kalles stillits og holder til her da den er svært sær i matveien. Tistelfrø er deres favorittmat og det er noen saftige tistelbusker akkurat i dette området. I år er det så langt sett 21 fugler av arten i en flokk. Flere bilder og mer info på www.nofmr.no
still