dev_zzz

Arbeidet med kaia som raste ut ved Nordmørsterminalen går etter planen. Dykkerne er ferdige, og har sikret hele kaia med 500 kubikkmeter betong.
dev_1
Fundamenter til dekke er ferdigstøpt.
dev_2
Tonny Jakobsen (t.v) og Harald Hermannsen fra Brødrene Lønnheim A/S holdt på med arbeid her i dag. I tillegg setter de opp gjerde på andre siden av kaiskuret. Flott vær å holde på ute nå , sa karene.