hum_zzz

Folk får en og annen hummer på teinene under fisket som går fra 1. oktober til 31. desember. Dagens er fra Brunsvika.
hum_1
Nikolai Skomsøy fikk denne på som han trodde var rundt 1,5 kg på teina borte ved Averøylandet.