huser_zzKarihola

Det har gått unna med å reise en ny enebolig i Krabbekloa ( rettet fra Hummerveien)  i Karihola.
huser_1
Slik der det ut pr. 14. november. Det er Fladvad familien som har bygd huset her. To tomter; mulig tre ,er det her i starten av Hummerveien.