kin_zzz

Caroline kinos storsal "Helan" er under oppussing. Filmene som går nå for tiden blir derfor spilt i den minste salen øverst.
kin_1
Gulvbelegg og vegger skal bl.a. skiftes ut.
kin_2
Veggene skiftes også ut i forhold til lyddemping. Til venstre gammelveggen, mens til høyre slik ny vegg fortoner seg.
kin_3
De flotte dørene fra 1954 som mang en kinogjenger har gått gjennom inn til salen blir stående.