was_zzz

Tre båter på forskjellig tidspunkt på dagen.
was_1
Den svære saken her, "Island Constructor"var inne noen timer i dag.
was_2
"Fri Moon" midt på dagen.
was_3
Mot vinternatt må en vel si. "Viking Queen" går ut i kveldningen.