Strøsand i 12 liters bøtter med lokk kan leveres til ansatte i Kristiansund kommune, og andre som er interessert.Pris: kr. 60,- pr. bøtte fritt levert. Etterfylling av bøtter kr. 40,- Ta kontakt med Stortua Arbeidssenter v/Tor. Mob. 48 11 67 33