bac_xxxGoma

Torsdag er det ille på sjøen langs kaiene mellom tidligere Backer Trelast og Rieber Oil på Goma.
bac_1
En illeluktende fettansamling langs hele kaia.
bac_2
Dette skulle være unødvendig i 2010.  Om NIUA (Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akuttforurensing) er varslet er ukjent.