nav_zzNAV

Stimen til Molde vil ingen ende ta. Såsom alle telefoner til sykehuset, vil nå også alle telefonsamtaler til NAV i Kristiansund bli flyttet  sentralt til Molde.nav_1
Fra 23. november blir alle telefonhenvendelser til NAV Kristiansund lagt over ny sentral operert i Molde.