ness_zzz


Her dagens bilder av noen få av mange passernde båter.
ness_1
Lasteskipet "Ness" i fint driv forbi Eaholmen.
ness_2
"Far Star " gikk ut i går .
ness_3
"Anne" har vært på våre trakter igjen.