romaster_xxx

En fisker utafor Frøya ble tilfeldig oppdaget av fartøyet "Ro Master" etter å ha ligget et døgn i en flåte.
romaster_1
"Ro Master" oppdaget fiskeren ved en tilfeldighet. Her fotografert utafor Brunsvika i Kristiansund for få dager siden.
romaster_2_link