ror_xx

Det er svære rør som har ankommet Norsk Returmetall på Løkkemyra. De stammer fra en av vindmøllene på Smøla som lynet skal ha slått ned i to ganger for en tid siden. Under arbeid med å fjerne propellen på toppen kollapset hele systemet og ble ødelagt. Propellen skal ha regnet full og veide mange ganger det den egentlig skal ha gjort. Kransystemet klarte ikke den uforutsatte vekta. Folk skal ha hengt i sikkerhetstau da generatorpropeller raste i bakken. Nå er det altså skrap.
ror_1
Første vindmølle på Smøla havnet som skrapjern. Svære rør som folk lett kan gå oppreist gjennom.
ror_2
Generatordekselet er kommet hit på en lastebil også. SKADER VINDMØLLER SMØLA