adv_l

Det er bra bevendt med advarselsskilt på et stolpearrangement i Kirkvågen på Bremsnes.
adv_1 
Kraftlaja va raus mé skilt deinn dan ta hér vart såtte opp.