bie_lite

Litt smånytt om forretningsdrift og bygg  i sentrum.
bie_1
Det jobbes på Festivitetsbygget. I dag var der betongbil her. (Foto: John Kuløy)
bie_3
Erling Wammer har stengt og solgt virksomheten på " Ellingsen-hjørnet"under Onkel Kafé. Nye drivere skal inn snarlig blir det sagt. (Foto: John Kuløy)
bie_2
Jarl Hansen konditori ved sykehuset er borte. Blomsterbutikke med navnet "viola" er kommet i lokalene. (Foto: John Kuløy)