stasjon_lite

I dag ble det satt opp en værstasjon på toppen av det nye Havnebygget.
stasjon_1
Etter det vi kjenner til skal denne stasjonen kobles til hjemmesiden til Kristiansund og Nordmøre havn med tiden.
brak_1
Ellers fjernes brakkene fra området her disse dager. (Foto: John Kuløy)