bil_2

En bil kjøret inn i hekken på annen ved fotgjengerovergangen ved Bilgården nå ved 11: 30 tiden mandag. Det skal ha gått bra med alle involverte personer, men en person er dog kjørt til sykehus for sjekk. Spesielt den ene bilen fikk store kollisjonsskader. Det er et farlig sted denne overgangen her hvor det har skjedd endel trafikkuhell. Det passerer 20000 kjøretøyer pr. døgn her.bil_1
Politiet kom raskt tilstede og fikk flyttet kjøretøyene da trafikken hopet seg opp i begge retninger.
bil_2
Denne Audien fikk betydelige skader foran.