hafen

Vi fikk en del reaksjoner i går da det ble observert at rørleggere holdt på å legge ut et rør fra det nye havnebygget ut i havna.
hafen
Det opplyses fra kommunalt hold at dette er et rør som skal pumpe inn sjøvann for å utnytte varmen av dette til oppvarming av bygget. Det var feil at vi skrev overløpsrør fra pumpestasjonen her. Vi beklager..(Foto: Leif E. Dalheim)