polen"Glutra"

Da meldes det fra Gdansk i Polen at "Glutra" er kommet vel fram til verftsområdet som skal foreta ombyggingen.
polen
Fergen ankom Gdansk( Danzig) klokken 12 tirsdag.