home_lite

I dag har det ramlet inn med MSN og E-post om forferdelig støy fra en motorsag i Brunsvika fra klokken 10 og langt ut på ettermiddagen.
home_1
Det var fra dette området folk har reagert på totakt-støy. Klokken 17: 02 sluttet noen å bruke saga. Vi fikk masse sinte henvendelser som ikke nevner seg på trykk i dag  om dette. Felles var ødeleggelse av årets fineste dag.
home_3
Det neste som lurer et tåken 12 kilometer fra land. her Kl 17:28 tirsdag.