kaar_2

Det kostes på ute på Kårvåg på Averøya. Her er det i lengere tid blitt arbeidet med gang og sykkelsti. Prislappen skal ha blitt stor etter hvert, ikke minst for tilleggsarbeidet som har kommet etter hvert.
kaar_2
Her ved Hydro stasjonen, enda kalt Nako. Kiwi etablerer seg her også. Gangveien blir veldig bra å ha på strekningen her.
kaar_1
Østover fra Kårvåg. Kanskje stedet her blir det nye senrum på Averøya. Mye skjer som planer om ny vei herfra og rett til Bruhagen utenom de svingete veiene i Bådalen / Ba.