krsand_SA

Vi fikk en rapport fra en leser på Sørlandet at  en ferge fra Møre med navnet "Glutra" en ankommet  i Kristiansand S klokken 09:15 søndag.
krsand_SA
Da skal det sikkert bunkret gass til ferden over Skagerak og videre til Polen.