toll_lite_c

Tollvesenet hadde storaksjon for å sjekke kjøretøyer og årsavgift på fredag. Det ble fangst.
toll_1
Mange røyk der og da på  kontrollplassen Nordsundbrua .